Door wintersweer stelt CBR rijexamen uit

CBR rijexamen uitgesteld door winterweer

Door het winterse weer is de weg situatie niet optimaal. Is het te riskant om een rijexamen te rijden, dan is het dus mogelijk dat jou rijexamen wordt afgelast en wordt uitgesteld.

Waarop baseert het CBR de keuze om een rijexamen uit te stellen?

Als er een mogelijkheid bestaat dat rijexamens niet gereden kunnen worden vanwege bijzondere weersomstandigheden, dan hanteert het CBR de zogenoemde ‘wegcontrole’. Om de 30 minuten rijden er examinatoren bij alle CBR praktijkcentra door de stad om de wegen te beoordelen. Tijdens deze controle wordt de remweg en veiligheid nagekeken. Als blijkt dat één van de punten niet in orde is, dan last het CBR alle examens in die regio af.

Wat gebeurt er na het uitstellen van het rijexamen?

Wanneer een rijexamen door het CBR is uitgesteld, dan kan er opnieuw een rijexamen door de rijschool worden aangevraagd. De kosten voor het nieuwe rijexamen hoeven niet door de leerling betaald te worden. Om de tijd naar het nieuwe rijexamen te overbruggen zijn er eventueel wel extra rijlessen nodig. Die kosten komen wel voor rekening van de leerling.

Het CBR heeft bij deze bijzonderheden een kortere wachttijd. Wanneer er rijexamens uitgesteld zijn, dan zet het CBR extra mensen in om de uitgestelde rijexamens zo snel mogelijk te rijden. Je kan dus sneller het rijexamen rijden normaal omdat er meer capaciteit is bij het CBR.

Als jou rijexamen is uitgesteld, dan hoef jij zelf geen actie te ondernemen. De rijschool en het CBR maken samen afspraken om voor jou zo snel mogelijk een nieuwe examendatum vast te stellen waarop jij rijexamen mag doen en het rijbewijs kan behalen.

Heb je nog vragen?