Tijdelijke oplossing verlopen theoriecertificaat

CBR biedt oplossing

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen theoriecertificaten te verlopen en is er een tijdelijke maatregel getroffen door Minister van Nieuwenhuizen.

Verlenging geldigheidsduur theoriecertificaat

Vervalt je theorie tussen 1 februari t/m 28 februari 2022, dan blijft de uitslag geldig t/m 31 mei 2022

Vervalt je theorie tussen 1 maart t/m 31 maart 2022, dan blijft de uitslag geldig t/m 30 juni 2022

Vervalt je theorie tussen 1 april t/m 30 april 2022, dan blijft de uitslag geldig t/m 31 juli 2022

Vervalt je theorie tussen 1 mei t/m 31 mei 2022, dan blijft de uitslag geldig t/m 31 augustus 2022

Vervalt je theorie tussen 1 juni t/m 14 juni 2022, dan blijft de uitslag geldig t/m 30 september 2022

Verloopt je theorie tussen 17 juni en 31 december 2022

De geldigheid van het theoriecertificaat wordt verlengd voor kandidaten van wie het certificaat (zonder eerdere verlenging) vervalt tussen 17 juni en 31 december 2022. Dit omdat het CBR kampt met lange wachtlijsten voor het (praktijk)examen.

Voor de kandidaten geldt dat het theoriecertificaat drie tot 4 maanden langer geldig zal zijn.

Heb je al eerder een verlenging gekregen, dan geldt dit niet voor jou.

Heb je nog vragen?